-Rett hjelp tidlig-

En samhandlingsmodell for tidlig innsats.

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet for våre barn og unge som har noe de strever med.

Hitra kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.

Mer info